boxe 03InfrastrukturTyverisikringLej et Cloud SystemOm Minisoft

 

På denne side finder du diverse vejledninger til IDA. Vær opmærksom på at de beskrevne procedurer kan være ændret efter udarbejdelsen af disse vejledninger. Der kan også kræves yderligere opsætning af systemet. Hvis du har spørgsmål til vejledningerne eller generelt, så kontakt os endelig.

 

 

Seneste nyheder

Lokationer: Beskrivelse af mulighed for lokationer på varen

Udvælgelsesfelter: Nye muligheder med udvælgelsesfelter i debitorkartoteket

Afrunding af priser: Afrunding benyttes i forbindelse med kalkulation af priser.

Fejl på internetlinjen: Generel beskrivelse af hvad du gør, hvis du står uden internet og du ikke kan få fat i Minisoft? Gem denne vejledning! (Opdateret - nye supportnumre)

Meto-printer: Slet prismærkejob på meto-printer.

Disponering for begyndere: Punkt for punkt opstart af disponering.

 

Finans (finweben)

Generel: Generel gennemgang af finansdelen

Automatisk betaling: Betalingsforslag, der fører til en betalingsfil

Parkering EDI indkøb: Behandling af EDI indkøb via parkering

Fakturamodtagelse ved direkte levering: Hvor en egentlig varemodtagelse ikke er nødvendig

Finansrapport: Hvordan du selv laver en finansrapport

Godkend kreditor faktura: Maskinel godkendelse af kreditor faktura

Indlæsning fra bank: Indbetalinger via bankfil

Slet bankindlæsning: Man klargører bundtet og sletter det.

Renter: Beregning og postering af renter

Revisor-link: Oplysninger og rapporter for det foregående år

Rykker: Rykkerberegning og postering.

Samlefaktura: Opsætning og beskrivelse af proceduren

 

Ordre (idaweben)

Introduktion til ordrer: En gennemgang af fremgangsmåden ved ordre oprettelse.

Gennemgang: Menupunkter og ikoner

Godkendelse af følgesedler: Sådan godkender du følgesedler.

Del levering: Rutinen ”Del-levering” bruges både til følgesedler med fuld levering og til reelle del-leveringer.

Forfaldsdato: Hvordan laves forfaldsdato med godkendelsesbilledet og det røde "T"

Gebyr på faktura: Der kan automatisk tilsættes et gebyr på f.eks. papirfaktura. (Kontakt os)

Skaffevare: Skal en vare skaffes hjem, kan indkøbet knyttes til ordren.

Infoblokke: Generel vareinfo, der kommer med på f.eks. ordre.

Tekstblok: Kommer med på de formularer der vælges (som standard)

Kørsel: Man kan tilmelde ordrer til kørsel.

Mine ordrer: Oversigt over mine ordrer, f.eks. for i dag

Notat på kunden: Notat kan ses ved ordreregistrering

Password: Kan oprettes og ændres i ordremodulet

Priser fra tilbud: Priser og rabatter kan ses på efterfølgende ordrer til den samme kunde

Godkend ordre: Mulighed for at redigere i godkendelsesbilledet

Salg af pakketræ: Hvordan sælges pakker i ordreoprettelsen

Uspecificeret træ: Man kan vente med at specificere

Subtotal: Tilføj subtotal på ordre, samt hvordan man flytter rundt på ordrelinjer

Søge pris: Hvad har kunden tidligere betalt for varen?

Pris på nul: Uden beregning på ordrer

Fritekst søgning: der kan søges på debitornr - leveringsadresse og varetekst 1+2 - evt. i kombination.

Variantstyring: Man kan opsætte 3 under niveauer af varianter til et varenummer (f.eks. sko i forskellige farver, forskellige størrelser, forskellige snørebånd)

Udlejning: Opsætning af varer til udlejning og hvordan det styres (kræver opsætning)

Lokationer: Beskrivelse af mulighed for lokationer på varen

 

Kartotek (karweben)

UdvælgelsesfelterNye muligheder med udvælgelsesfelter i debitorkartoteket

Familievare: Oprettelse

Reorganiser familievare: En vares tilknytning til familievarer og selve familievaren, kan slettes når slutdatoen overskrides.

Vareoprettelse: Opret nye varer

Ændring af priser - via regneark: Nem at gøre via ud- og indlæsning

Prislister: Oprettelse, vedligeholdelse og udskrivning

Prislister 2: Lidt mere om prislister

Afrunding af priser: Afrunding benyttes i forbindelse med kalkulation af priser.

Vedligeholdelse af prislister: Beskrivelse af vedligeholdelse af prislister med ud/indlæsning via regneark

Prislistesammenhænge: En debitor kan godt være tilknyttet flere prislister

Debitor varer rabat: Der kan laves rabat tabel til den enkelte kunde

Salgsenhed: Hvordan man sælger 1 stk, colli med 12 og palle med 96 stk på samme vare. Med pristillæg.

Sætpris: Kan bruges til f.eks. havebord med fire stole.

Prisenhed: Opsætning af varer der f.eks. sælges i stk, men betales i m2.

Forudbetaling: Opsætning af varenummer til brug i kassen, i forbindelse med forudbetaling

 

Indkøb (kobweben)

Introduktion til indkøbsordrer: Gennemgang af fremgangsmåden ved oprettelse af ny rekvisition

Bundter: Hvordan man splitter et bundt op

Tjek af EDI leveringsadresse: Der kan opsættes kontrol af EDI adresse

Hovedkreditor: Hvordan fjernes hovedkreditor fra indkøb

Pakketræ: Her benyttes også pakkelager

Pakketræ til galge: Hvordan man splitter en pakke op

Vareflytning: Fra et lager til et andet

Varemodtagelse: Modtag varer og lav restordre 

Disponering for begyndere: Punkt for punkt opstart af disponering.

Prismærker - batch: Bestilling af et helt bundt prismærker

 

 

Udskrivning (skrweben)

Følgeseddel kontrol: Udskriv oversigt over endnu ikke godkendte følgesedler.

Genudskrivning mail / OIO: Genudskrivning af faktura på mail eller oioubl/xml.

Genudskrivning på papir: Genudskrivning af faktura på papir.

Kalkulationer: Forskellige muligheder for beregning af nye priser

Kampagner: Indlæsning af kampagner, sletning med mere, samt prismærker.

Kontrol Tun / Wamu /vejl. uds.: Listen kan bruges til at kontrollere Tun, wamu og vejledende udsalgspris

Slet formularopsætning: Det kan sættes op på den enkelte medarbejder, om de kan slette en liste opsætning

Lager optælling: Vejledning i status, samt ad-hoc optælling

Tun: Sammenspil med IDA

Omregning fra Tun: Hvordan der omregnes og kalkuleres fra Tun

Skift af varenummer: Kan ske selvom der findes salgs-/købs ordrer

Udtræk til Ditas: Når Ditas anmoder dig om et udtræk, kan du selv lave det i IDA

 

Salgsstatistikker: Følgende er eksempler på lister, der kan sættes op

Oms. pr. debitor
Oms. pr. vare
Oms. pr. debitor pr. vare
Oms. pr. vare pr. debitor
Oms. pr. varegruppe
Oms. pr. deb. gruppe

 

Kasse (kasweben)

Kasse funktioner: Beskrivelse af knapper og de mest almindelige kasse funktioner

Værdibevis: Salg/indløsning af værdibevis / tilgodeseddel

Flere værdibeviser: Hvordan man håndterer betaling med flere værdibeviser i samme ekspedition 

Indsæt på Dankort: Hvordan man sætter penge ind på Dankort (eller gavekort) via kassen

Kontantnota: Hvordan udskrives kontantnota / køreseddel.

Nødkasser: Vejledning omkring nød-url til IDA og nødkasser

 

Intra (idaintra)

Forfald: Se kundens forfald

Tjek på egne tilbud: Man kan modtage en mail omkring opfølgning på tilbud

 

Håndterminal (f.eks. h01)

Indkøb: Lav indkøb via håndterminal

Optælling: Lav optælling på håndterminal

Pris: Spørg på priser og bestil prismærker/hyldeforkant

Salg / ordre: Lav en ordre på håndterminal

Scan af rekvisitioner: Mulighed for at scanne varer, som deles til indkøb til forskellige leverandører (Kræver opsætning - Kontakt os)

Varemodtagelse: Udpakkede varer kan scannes i vilkårlig rækkefølge (Kræver opsætning - Kontakt os)

Annullering af prismærker: Slet bestilte prismærker UDEN at slukke printer

 

Generelt

Fejl på internetlinjen: Generel beskrivelse af hvad du gør, hvis du står uden internet og du ikke kan få fat i Minisoft? Gem denne vejledning! 

Udfordringer ved ny PC: Så kan der være nogle ting der driller. Få gode råd her.

 

Meto-printer: Slet prismærkejob på meto-printer.